Iepakošanas materiāli:

  • Mākslīgie desu apvalki
  • Kolagēna desu apvalki
  • Iepakošanas plēves
  • Vakuuma un termosarukuma maisiņi
  • Tīkliņi 

Mākslīgie desu apvalki